Наказ про затвердження порядку ведення переліку суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання

14.05.2012

м. Київ

N 539

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2012 р. за N 847/21159
вступає в дію з 18.06.2012

Про затвердження Порядку ведення Переліку суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання

Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 5 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", пункту 4 розділу II Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок ведення Переліку суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) та Департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України (Бусарєв В. В.) в установленому порядку:
подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
забезпечити оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.
Міністр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Фонду державного майна України О. Рябченко
Голова Державної податкової служби України О. Клименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
14 травня 2012 року N 539
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 травня 2012 р. за N 847/21159

Порядок

ведення Переліку суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзацу дванадцятого пункту 5 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" та пункту 4 розділу II Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки".
1.2. Перелік суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання як органів, уповноважених здійснювати оцінку для випадків, установлених Податковим кодексом України, і таких, що мають право здійснювати оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації) (далі - Перелік), - це інформація про суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання приватної форми власності (далі - суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання), виключним видом діяльності яких є оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації) (далі - оцінка для цілей оподаткування), яка передається з Фонду державного майна України до центрального органу державної податкової служби для подальшого її висвітлення на його офіційному веб-сайті.
1.3. Перелік є загальнодоступним та створюється з метою забезпечення:
обліку інформації про суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання;
широкого інформування суспільства про суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання;
органів державної податкової служби інформацією для здійснення контролю за повнотою сплати податків та зборів, нарахованих на підставі (з використанням) оцінки майна, здійсненої суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, інформація про які включена до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність за відповідними напрямами (спеціалізаціями), а також за окремим напрямом (спеціалізацією) для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі - Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності), який ведеться Фондом державного майна України відповідно до абзацу дванадцятого пункту 5 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України";
доступу користувачів до інформації, що міститься в Переліку, відповідно до вимог законодавства.
1.4. Ведення Переліку здійснюється центральним органом державної податкової служби за формою згідно з додатком до цього Порядку.
1.5. Перелік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу державної податкової служби.
1.6. Інформація, що міститься у Переліку, отримується користувачами через мережу Інтернет, а також інші засоби масової інформації.

II. Включення інформації про суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання до Переліку

2.1. Включення інформації про суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання до Переліку здійснюється центральним органом державної податкової служби у разі надходження від Фонду державного майна України інформації про включення такого суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності та копії відповідного рішення Фонду державного майна України. Одночасно надсилається письмова згода суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання на поширення центральним органом державної податкової служби інформації.
2.2. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації, вказаної у пункті 2.1 цього розділу, така інформація включається до Переліку та відображається на офіційному веб-сайті центрального органу державної податкової служби.

III. Внесення змін, доповнень, виключення інформації про суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання до/з Переліку

3.1. Внесення змін, доповнень, виключення інформації про суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання до/з Переліку здійснюються центральним органом державної податкової служби у разі надходження від Фонду державного майна України інформації про зміни, доповнення, виключення такого суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання до/з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності та копії відповідного рішення Фонду державного майна України.
3.2. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації, вказаної у пункті 3.1 цього розділу, така інформація включається до Переліку та відображається на офіційному веб-сайті центрального органу державної податкової служби.
Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук
Додаток
до Порядку ведення Переліку суб'єктів
оціночної діяльності - суб'єктів
господарювання
ПЕРЕЛІК
суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання як органів, уповноважених здійснювати оцінку для випадків, установлених Податковим кодексом України, і таких, що мають право здійснювати оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації),
станом на ____________ 20__ року
N з/п Найменування суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання (П. І. Б. фізичної особи - підприємця) Реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта* фізичної особи - підприємця**) Регіон, місцезнаходження (податкова адреса**) П. І. Б. керівника, телефон Номер сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, дата його видачі Напрям оцінки та спеціалізація у межах такого напряму, зазначені у сертифікаті суб'єкта оціночної діяльності Дата розміщення на сайті Примітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
** Інформація не оприлюднюється у разі ненадання суб'єктом письмової згоди на поширення центральним органом державної податкової служби інформації.

 

узнать фамилию имя адрес по номеру телефона новая мобильный java шпион пробить адрес по номеру домашнего телефона телефонная адресная база москва база данных телефон адрес москва узнать адрес человека по номеру сотового телефона местонахождение людей по номеру телефона в украине определить местонахождение по сотовому телефону справочник телефонов костаная узнать по адресу телефон организации телефонная база екатеринбурга и адресов как найти местоположение человека через номер телефона кемерово телефонный справочник 2011 телефонная база украины онлайн телефонная база нижнекамска на сайте база данных билайн астрахань программа для местонахождение телефона по imei онлайн определение местонахождения gsm егэ история варианты пробного егэ по информатике ответы на егэ обществознание справочник адресов организаций москвы телефонный тесты по подготовке к егэ по-русскому узнать адрес по домашнему телефону казань поиск по номеру телефона украине задание в1 егэ 2012 математика оценивание егэ онлайн вопросы по егэ по истории тут найти как найти местонахождение человека по сотовому телефону материалы к sitemap