Консалтинговое предприятие "Пектораль" представляет новый проект - "Онлайн оценка": определение рыночной стоимости всех видов имущества в режиме оnline.

На нашем сайте: landmarket.com.ua Вы можете в кратчайшие сроки определить реальную рыночную стоимость Вашего имущества на текущую дату.

Сервис онлайн-оценки позволяет получить независимую экспертную оценку имущества не выходя из дома или офиса.

Расчеты по онлайн оценке полностью бесплатны.

Онлайн оценка земли Онлайн оценка
недвижимости
Онлайн оценка авто
Онлайн оценка, другое

Бюро технической инвентаризации частное предприятие «Пектораль - Ленд», предоставляет физическим и юридическим лицам услуги по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.

БТИ ЧП «Пектораль - Ленд» имеет все необходимые документы, дающие право проводить профессиональную деятельность в сфере технической инвентаризации объектов недвижимого имущества на всей территории Украины.

Порівняльна таблиця до проекту Закону України

Чинна редакція Редакція, що пропонується
Закон України «Про Фонд державного майна України»

Стаття 5. Повноваження Фонду державного майна України

 

1. Фонд державного майна України:

Стаття 5. Повноваження Фонду державного майна України

 

1. Фонд державного майна України:

5) у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності:

здійснює:

державне регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; контроль за виконанням суб'єктами оціночної діяльності та оцінювачами вимог законодавства;

контроль за дотриманням єдності методичного та організаційного забезпечення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

професійну оціночну діяльність у процесі приватизації та оренди державного майна, у тому числі практичну діяльність з оцінки об'єктів нерухомості для цілей оподаткування у процесі приватизації та оренди державного майна;

5) у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності:

здійснює:

державне регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

контроль за виконанням суб'єктами оціночної діяльності та оцінювачами вимог законодавства;

контроль за дотриманням єдності методичного та організаційного забезпечення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

професійну оціночну діяльність у процесі приватизації та оренди державного майна, у тому числі практичну діяльність з оцінки об'єктів нерухомості для цілей оподаткування у процесі приватизації та оренди державного майна;

утворює відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" наглядову раду з питань оціночної діяльності з числа представників Фонду державного майна України, представників, делегованих іншими органами державної влади, представників громадських організацій, науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності; інші консультативні, дорадчі, допоміжні органи та організовує їх роботу, бере участь у їх роботі; утворює відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» Наглядову раду з питань оціночної діяльності;

організовує професійну підготовку оцінювачів, затверджує вимоги до керівників суб'єктів оціночної діяльності та оцінювачів, що працюють у їх складі;

затверджує склад та порядок роботи екзаменаційних комісій з професійної підготовки оцінювачів, організовує їх роботу, затверджує програми навчання та складання іспитів;

визнає статус саморегулівних організацій оцінювачів, їх об'єднань та здійснює контроль за додержанням ними правил громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

сприяє розвитку громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

організовує професійну підготовку оцінювачів, затверджує вимоги до керівників суб'єктів оціночної діяльності та оцінювачів, що працюють у їх складі;

затверджує склад та порядок роботи екзаменаційних комісій з професійної підготовки оцінювачів, організовує їх роботу, затверджує програми навчання та складання іспитів;

визнає статус саморегулівних організацій оцінювачів, їх об'єднань та здійснює контроль за додержанням ними правил громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

сприяє розвитку громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

веде у визначеному ним порядку Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність за відповідними напрямами (спеціалізаціями), а також за окремим напрямом (спеціалізацією) для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, для включення (виключення) таких суб'єктів оціночної діяльності до Переліку суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, як органів, уповноважених здійснювати оцінку для випадків, встановлених Податковим кодексом України і таких, що мають право здійснювати оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), який ведеться центральним органом державної податкової служби у визначеному ним порядку та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті; веде у визначеному ним порядку Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність за відповідними напрямами (спеціалізаціями), в тому числі тих, які здійснюють оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, як органів, уповноважених здійснювати оцінку для випадків, встановлених Податковим кодексом України;веде у визначеному ним порядку Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність за відповідними напрямами (спеціалізаціями), в тому числі тих, які здійснюють оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, як органів, уповноважених здійснювати оцінку для випадків, встановлених Податковим кодексом України;
здійснює методичне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, затверджує методики та приймає нормативно-правові акти, у тому числі правила організації системи зовнішнього контролю якості, які містять правила організації, випадки, порядок, строки та періодичність проведення перевірок системи зовнішнього контролю якості, порядок рецензування звітів про оцінку (актів оцінки майна), а також можливості та способи відшкодування завданої шкоди (збитків); здійснює методичне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, затверджує методики та приймає нормативно-правові акти з оцінки майна, у тому числі порядок рецензування звітів (актів) з оцінки майна, які здійснюються Фондом державного майна України;
  узагальнює та оприлюднює на офіційному веб-сайті результати оцінки (оцінок) нерухомості фізичних осіб, виконаних для цілей оподаткування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, для цілей приватизації та оренди державного майна;
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки»
ІІ. Прикінцеві положення ІІ. Прикінцеві положення
4. Установити, що оцінка об’єктів приватизації, а також оцінка іншого майна, майнових прав, у тому числі нормативна грошова оцінка, здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності, а у випадках оцінки майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації) (далі - оцінка для цілей оподаткування), здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності з урахуванням пункту 5 статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" суб’єктами оціночної діяльності - суб’єктами господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності яких є оцінка для цілей оподаткування. 4. Установити, що оцінка об’єктів приватизації, а також оцінка іншого майна, майнових прав, яке перебуває у власності фізичних осіб, здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності, а у випадках оцінки майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації) (далі – оцінка для цілей оподаткування), здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності з урахуванням пункту 5 статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України» суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання приватної форми власності, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», та Закону України «Про оцінку земель».

Проект Народного депутату України Ю.А.КАРМАЗІНА

 

Мы в социальных сетях

Оплата услуг

Новости, Украина

Информеры

Погода по г.Кировоград

Курс НБУ на сегодня