Консалтинговое предприятие "Пектораль" представляет новый проект - "Онлайн оценка": определение рыночной стоимости всех видов имущества в режиме оnline.

На нашем сайте: landmarket.com.ua Вы можете в кратчайшие сроки определить реальную рыночную стоимость Вашего имущества на текущую дату.

Сервис онлайн-оценки позволяет получить независимую экспертную оценку имущества не выходя из дома или офиса.

Расчеты по онлайн оценке полностью бесплатны.

Онлайн оценка земли Онлайн оценка
недвижимости
Онлайн оценка авто
Онлайн оценка, другое

Бюро технической инвентаризации частное предприятие «Пектораль - Ленд», предоставляет физическим и юридическим лицам услуги по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.

БТИ ЧП «Пектораль - Ленд» имеет все необходимые документы, дающие право проводить профессиональную деятельность в сфере технической инвентаризации объектов недвижимого имущества на всей территории Украины.

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо оцінки майна

 
Проект 
      вноситься народним депутатом  
      України КАРМАЗІНИМ Ю.А.  
      (посвідчення №389)
 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України

щодо оцінки майна

 
 
         Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є :
 
 I. Внести зміни до таких законів України:
 
1. У пункті 5 частини першої статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України» (Відомості Верховної Ради України, від 09.12.2011 № 4107-VI):
 
1) абзаци сьомий, дванадцятий та тринадцятий викласти в такій редакції:
 
«утворює відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» Наглядову раду з питань оціночної діяльності;»;
 
«веде у визначеному ним порядку Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність за відповідними напрямами (спеціалізаціями), в тому числі тих, які здійснюють оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, як органів, уповноважених здійснювати оцінку для випадків, встановлених Податковим кодексом України;
здійснює методичне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, затверджує методики та приймає нормативно-правові акти з оцінки майна, у тому числі порядок рецензування звітів (актів) з оцінки майна, які здійснюються Фондом державного майна України;»;
 
2) доповнити абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:
«узагальнює та оприлюднює на офіційному веб-сайті результати оцінки (оцінок) нерухомості фізичних осіб, виконаних для цілей оподаткування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, для цілей приватизації та оренди державного майна;».
 
2. У Законі України «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки» (Відомості Верховної Ради України, від 13.01.2012 № 4336-VI):
 
пункт 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
 
«4. Установити, що оцінка об’єктів приватизації,  а також оцінка іншого майна, майнових прав, яке перебуває у власності фізичних осіб, здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності, а у випадках оцінки майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації) (далі – оцінка для цілей оподаткування), здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності з урахуванням пункту 5 статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України» суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання приватної форми власності, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», та Закону України «Про оцінку земель».
 
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем  його опублікування.
         
 
 
Голова Верховної Ради
                       України
 
 

Мы в социальных сетях

Оплата услуг

Новости, Украина

Информеры

Погода по г.Кировоград

Курс НБУ на сегодня